TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Verkkokauppa Sporttipuoti kotisivulla www.sporttipuoti.fi Y-tunnus 1325683-0  käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja, jotka täyttävät ja vahvistavat käyttöehtojen, sähköisten tilausten ja toimitusten käsittelyn sekä tarvittavan tiedonvälityksen lain edellyttämän ajan kuluessa.

Rekisterin pitäjä ja sen yhteystiedot

Tmi Kauko-Kari (y-tunnus 1325683-0)
Särkilahdenkatu 12 D 20
21200 Raisio 
sporttipuoti@sporttipuoti.fi
050 3889429


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallenetaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköposti, puhelinnumero. Yritysasikkaalta tallennetaan yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallenettaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot kuten tilauksen sisältö, maksutapa ja toimitustapa. Henkilötietoja ei julkisteta eikä niitä siirretä muihin maihin.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Rekisterinpitäjä käsittelee Asiakkaan henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

Asiakassuhteen hoitamiseen
Tilauksen toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin
Tilastollisiin tarkoituksiin
Markkinointitarkoituksiin

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetusten asettamat vaatimukset.

Henkilötiedot ovat välttämättömiä ostosopimuksen täyttämiseksi. Sopimusta ei voida tehdä ilman henkilökohtaisia tietoja.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään

Säilytämme henkilötietojasi  niin kauan kuin on tarpeen rekisteri käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. 

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Rekisterinpitäjän on poistettava kaikki henkilökohtaiset tiedot henkilötietojen säilyttämiseen tarvittavan ajan kuluttua.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakkaan henkilötietoja käsittelevät kolmannet osapuolet ovat Rekisterinpitäjän alihankkijoita. Näiden alihankkijoiden palvelut ovat välttämättömiä, jotta sopimus sähköisen tilauksen hankkimisesta ja käsittelystä Rekisterinpitäjän ja Asiakkaan välisessä sopimuksessa voidaan toteuttaa.

Rekisterinpitäjän alihankkijoita ovat:

  • Webnode AG (verkkokauppajärjestelmä);
  • Posti (logistiikka)
  • Checkout Finland (Maksupalvelu)
  • Google Analytics (kotisivun analytiikka);
  • Gymstick Oy (suorat tavarantoimitukset)

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

- Tarkistusoikeus

- Oikaisuoikeus

- Oikeus peruuttaa suostumus

- Poisto-oikeus

Henkilötietojen turvallisuus

1. Rekisterinpitäjä sitoutuu toteuttamaan kaikki tekniset ja organisatoriset varotoimet, jotka ovat tarpeen henkilötietojen suojaamiseksi.

2. Rekisterinpitäjä on tehnyt teknisiä varotoimenpiteitä tietojen tallennustilojen turvaamiseksi, erityisesti varmistanut pääsyn tietokoneelle salasanan avulla, käyttänyt virustentorjuntaohjelmistoa ja ylläpitänyt tietokoneita säännöllisesti.

Loppusäännökset

1. Tekemällä sähköisen tilauksen verkkosivustolla sporttipuoti.fi Asiakas vakuuttaa olevansa tietoinen kaikista henkilötietosuojaehdoista ja hyväksyy ne täysimittaisesti;

2. Asiakas hyväksyy nämä säännöt valitsemalla valintaruudun tilauskaavakkeessa;

3. Rekisterinpitäjä voi päivittää nämä Säännöt milloin tahansa. Uusi, päivitetty versio on julkaistava tällä verkkosivulla.

Nämä säännöt tulevat voimaan 01.09.2020